Olie, water en slib

Garages en autospuiterijen

Als BOVAG-bedrijf dient u olielozingen te beperken om bodemverontreiniging te voorkomen. Afvalwater verontreinigd met olie, vormt in het algemeen één van de belangrijkste afvalwater problemen. Om vervuiling van het afvalwater te beperken, dient u de afvalwater situatie binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Voor het plaatsen van de juiste olieafscheider is het uiteraard van belang dat dit door een specialist gedaan wordt met kennis over de actuele wet- en regelgeving. Zegwaard beheerst door jarenlange ervaring alle facetten op dit gebied. Lees hier meer over.

Wasstraten

Als wasstraat of carwash met een eventuele roll-over dient u olielozingen te beperken om bodemverontreiniging te voorkomen. Bij het uitwendig wassen van voertuigen of werktuigen komt afvalwater vrij. Voor het lozen van dit water maakt men onderscheid in motorvoertuigen of werktuigen, die zijn gebruikt voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen of andere doeleinden. Het mengen van deze afvalwaterstromen is niet mogelijk, doordat er verschillende wettelijke eisen en normen van toepassing zijn. Lees hier meer over.

Tankstations

Op een tankstation of benzinestation is er veelal bedrijfsafvalwater aanwezig op de vloeistofdichte vloeren en het buitenterrein. Dit afvalwater kan grote hoeveelheden olie en brandstof bevatten en mag daarom niet direct in het gemeentelijk riool of oppervlaktewater worden geloosd. Hiervoor is een olie- en benzineafscheider (OBAS) verplicht gesteld. Lees hier meer over.

Petrochemische industrie

Na de voedingsmiddelenindustrie is de petrochemische industrie de belangrijkste tak van industrie in Nederland. In de petrochemische industrie is er een wettelijke verplichting van toepassing om een olieafscheider conform de NEN-EN 858 te plaatsen daar waar bedrijfsmatig minerale vloeistoffen in riolering of oppervlaktewater terecht kunnen komen. Lees hier meer over.

 

Alles omtrent uw olieafscheider.

Neem contact op!

Vestiging Delft
015 262 61 61

  • Actief in heel Nederland
  • Geavanceerd werkmateriaal
  • Flexibele service
  • Gecertificeerde afvoerder
Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 VCA SCL-trede-2-wit