Certificaten

Onze werkzaamheden voeren wij niet zomaar uit. Voor het uitvoeren van onze services beschikken wij over verschillende certificaten. Deze certificaten tonen aan dat wij onder andere rekening houden tijdens onze werkzaamheden met het milieu.

  

NCI Certificering

Met een certificaat van NCI Certificering tonen wij met trots onze verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. NCI Certificering is een onafhankelijk en deskundig certificerende instelling. Van ISO 9001 tot Safety Culture Ladder. Bekijk hier het certificaat.

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Bekijk hier het certificaat.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement-systeem. Het is een belangrijk instrument om doelmatig te werken aan klanttevredenheid en zo bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te werven. Een ‘must’ voor veel bedrijven om zich te handhaven in de markt. De norm stimuleert een procesbenadering bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem, om de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van de klant. Bekijk hier het certificaat.

VCA

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Bekijk hier het certificaat.

Fundeon

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In opdracht van het ministerie van OCW onderhouden wij de mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra en erkennen we leerbedrijven. Bekijk hier het certificaat.

OpenCompanies

OpenCompanies is een initiatief van bedrijfinformatiespecialist Graydon en een start-up met een Open cultuur. Doelstelling is om ondernemers inzicht te geven in huidige en toekomstige zakenrelaties. Hierbij gaat het om inzichten in de reputatie alsmede om financiële en commerciële informatie van bedrijven. Deze inzichten worden gegenereerd door de database van Graydon en de informatie die ondernemers via het platform delen. Meer uitgebreide informatie vindt u op: www.opencompanies.nl.

MVO Nederland

MVO Nederland inspireert en motiveert ondernemers om met MVO aan de slag te gaan. Op zo’n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelsbeleid. MVO Nederland geeft ondernemers praktische tips, laat goede voorbeelden zien en verwijst door naar handige contacten. Lees hier meer over MVO Nederland

NIWO

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de bijna 12.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars. Meer uitgebreide informatie vindt u op: www.niwo.nl.

Alles omtrent uw olieafscheider.

Neem contact op!

Vestiging Delft
015 262 61 61

  • Actief in heel Nederland
  • Geavanceerd werkmateriaal
  • Flexibele service
  • Gecertificeerde afvoerder
Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 VCA SCL-trede-2-wit